Jan van WellHoofdpaginafoto


De vereniging is een organisatie voor en door bewoners van de volgende in het centrum van Nijmegen gelegen straten:


De straten

 • Achter de Carmel
 • Arnold van Akenplein
 • Carmelhof
 • Doddendaal
 • Gebroeders van Limburgplein
 • Groot Bethlehem
 • Hertog van Berryplein
 • Hessenberg
 • Jodenberg
 • Johan Maelwaelplein
 • Klein Bethlehem
 • Kroonstraat
 • Lange Hezelstraat (westzijde)
 • Op het Spinthuis
 • Parkdwarsstraat
 • Parkweg
 • Pijkestraat
 • Titus Brandsmastraat
 • Weeshuistrappen

De vereniging is voortgekomen uit een georganiseerd initiatief van enkele bewoners uit de Pijkestraat, begin jaren negentig, gericht op verbetering van de verkeersveiligheid en de leefbaarheid in de Pijkestraat en de Hessenberg.

Dit heeft geleid tot een afname van de verkeersproblematiek (een roadbarrier in de Pijkestraat, terugdringen van onnodig laad- en losverkeer) en het beheersbaar maken van de drugsproblematiek door een regelmatig overleg met de gemeente en de politie.
Een succesvolle bijdrage is geleverd aan de afwijzing van het door zeer velen ongewenste nieuwbouwproject "Flash Gordon" op het Hessenbergterrein.

In januari 2003 is Woonstratenvereniging De Pijk officieel opgericht en statutair vastgelegd. Zij wil met een brede groep (bij voorkeur elke straat een afgevaardigde) een actieve bijdrage leveren aan woonomgeving, leefbaarheid en veiligheid van het woonstratengebied, dat zich laat lezen in een schoppenteken.

De Pijk werpt zich op bewoners bewust te maken van de unieke locatie van de buurt: in het centrum van de stad Nijmegen met een belangrijk historisch verleden, zichtbaar in de overblijfselen, en in de nabijheid het groen van de 'bewonerstuin' het Kronenburgerpark. 

Woonstratenvereniging De Pijk combineert deze actieve maatschappelijke rol met het organiseren van voor de woonstraten bindende activiteiten.
De vereniging heeft gedurende een vijftal jaren een groot aantal activiteiten georganiseerd: het oprichtingsfeest, een lezing over opgravingen aan de Parkweg, een rondleiding in het RK Weeshuis, het jaarlijkse paaseieren zoeken in het Kronenburgerpark en een volleybaltoernooi op het toen nog onbebouwde Hessenbergterrein.
De actieve rol van de vereniging is de laatste jaren beperkt gebleven tot e-mailcontact met buurtbewoners.

De komst van enkele honderden nieuwe bewoners in het in 2010 afgeronde Hessenbergcomplex is aanleiding De Pijk nieuw leven in te blazen.

Belangstellenden kunnen zich melden voor informatie over De Pijk bij het secretariaat, telefonisch bereikbaar via 06-22474919 of per e-mail.

 © 2009 Jan van Well  •  CMS by Tromik Webdesign